Vaimuaabits. II
“Nagu päike oma sädelevate kiirtega kogu maailmale naeratab, nii tervitab ka armastus sädelevate tegudega igat hinge. Kui armastus meile omaks saab, siis kustutame oma kired ja lööme taevani hiilgama. Kui omandad püha armastuse, saad iga tööga hakkama; kui seda aga pole, pole ka milleski edu loota — siis muutub ka viha raevukamaks ja kombed jämedamaks, ja töödesse sigineb kõrgi mõistuse tõttu auahnust.”
Siinai vaga Nilus
“Igasugune usuvägitöö peab olema õigeaegne ja mõõdupärane. Usuvägitööd, mida tehakse valel ajal ja oma jõudu arvestamata, võivad kesta vaid õige lühikest aega, ent igasugune töö, mida tehakse vaid lühikest aega, seejärel aga kõrvale heidetakse, tuleb rohkem kahjuks kui kasuks.”
Vaga Jevagrius
“Tehkem usuvägitööd oma jõule vastavalt, ja Jumal oma külluslikus armus osutab meile abi. Kui me pole oma südameid puhtana hoidnud, nagu Pühad Isad neid hoidsid, siis püüdkem vähemasti oma ihu patu ees hoida, nagu seda nõuab Jumal. Usume, et hirmsa katsumuse ajal, mis peab meid tabama meie surmatunnil, heidab Ta meile armu, nagu Ta heitis armu kõigile pühakutele.”
Vaga Jesaja Erak
“Üks vend küsis vaga Sissoese käest: “Isa, kuidas ma pean toimima, sest ma olen pattu teinud?” - “Paranda ennast, laps,” vastas staarets, “ja sa pääsed.” - “Kuid ma tegin peale seda, kui olin ennast parandanud, jälle pattu,” vastas vend. “Paranda end uuesti,” lausus staarets. “Kui kaua kestab see minu langemine ja tõusmine?” küsis vend. “Kuni pole saabunud sinu surmatund, mis tabab sind kas heas või halvas; seepärast pead sa alati viibima meeleparanduses, et ka surm sind just selles tabaks.””
Vaga Sissoes Suure elulugu
 
  Tagasi
  Esileheküljele
Edasi