Rahulikust vaimust ja Õigeusu elavast hingest
“Käsust ülem võib olla ainult armastus.
Õigusest ülem vaid halastus.
Ja õiglusest ülem vaid andestus.”
Rahulikust vaimust:
“Kristuse Ülestõusmise tõde, mis ei mahu mingi abstraktse loogika raamidesse, tõstab inimese iseenda kohale ning avab tee tema hinge taaselustamisele. Ainult liit Jumalaga toob inimese hinge tõelise rahu. Kus sellist rahu ei ole, seal valitseb jagamine, seal muutub kõik kasinaks, jääb hooletusse ja käib alla. Kõik alustoed löövad kõikuma. Seal laostuvad majad, langevad linnad, muutuvad kõlvatuks kombed ning purunevad terved riigid. “Omanda rahu vaim ja sinu ümber pääsevad tuhanded,” on öelnud Saarovi püha staarets Serafim. Ainult tõelises hingerahus, liidus Jumala ja inimestega, südametunnistuse järgi ja puhtuses elades võib leida väärika väljapääsu ajaloo mistahes pööretes ja segadustes. Ega asjata nimetanud püha Paulus hinges sündivat rahutunnet Kristuse rahuks, mis on ülem kõigest mõistusest.
Õigeusu elavast hingest:
“Ühed kinnitavad endale ja meile, et Õigeusk on teatud rahvuslik ideoloogia. Meie aga peame teadma, et Õigeusk — see on elu otsimine Jumalas ning et igasugune riiklik ja rahvuslik elukorraldus on meie jaoks teisejärguline.
Teised ütlevad, et Õigeusk — see on kultuur, omamoodi “kultuuripärand”. Meie aga peame teadma, Õigeusk pole mitte kultuurivormide loomine, vaid Püha Vaimu salajane omandamine.
Kolmandad väidavad, et Õigeusk on vaid üks kristluse ajaloos väljakujunenud vorm ning et see tuleb sulatada kokku teiste kristlike konfessioonidega. Meie aga soovime kristlaste ühinemist mitte meie ühise usu minimaalsel alusel (mis tegelikkuses osutub paraku protestantliku maailma maksimaalseks uskmatuseks), vaid selle Jumalast antud ilmutuse piiritu täiuse alusel, mille on meile jätnud Pühad Isad. Vaimulikus elus ei saa ju kunagi joonduda kõige nõrgemate järgi, vaid, vastupidi, tuleb pidevalt otsida suurema kogemusega ja vaimulikus elus rikkamaid õpetajaid.”
Pühim patriarh Aleksius II
 
 
  Tagasi
  Esileheküljele
Edasi