“Leida tee rahulikuks eluks...”
9. ja 21. juunil toimusid meie Kiriku osadusest lahkunud juridiktsioonilises struktuuris osalejate koosolekud. Nüüdseks on see struktuur jagunenud Konstantinoopoli Patriarhaadile alluvaks ja nendeks, kes on loobunud Konstantinoopoli jurisdiktsioonist.
Ajalehe “Õigeusk Eestimaal” toimetus pöördus Tallina Neeva Aleksandri katedraali esipreestri, arhimandriit Jelissei poole palvega väljendada oma arvamust selle kohta, kuidas laheneb nüüd küsimus meie kirikuvaraga ning milline koht saab meie Kirikule kuuluma Eesti ühiskonnas.
Arhimandriit JELISSEI: Olen veendunud selles, et antud küsimusi ei saa lahendada poleemika- ning konfrontatsioonituhinas. Loodan väga usalduse loomisele Kiriku ja Eesti riigi vahel, mille tulemusel võetakse arvesse kõik kirikuvara puudutavad õiglased nõudmised. Vastuvõetava kokkuleppeni on täiesti võimalik jõuda dialoogi teel kõikide asjast huvitatud poolte vahel, et oleksid rahuldatud kõikide Eesti õigeusklike elanike õigused. Mina omalt poolt olen valmis osalema sellises dialoogis. On täiesti ilmne, et Moskva Patriarhaadi jurisdiktsioonis oleval Eesti Õigeusu Kirikul on piisavalt jõudu, lootmaks saavutada eesti õigeusus rahu, ühtsust ja tõelist autonoomiat, millest minu arvates sõltub ka olulisel määral eesti ühiskonna tulevik.
Kirikuteenrina olen ma valmis rakendama oma ametikohal kogu jõudu, et Õigeusu Kirik, kes mahutab oma jumalinimlikus organismis nii eestlasi kui ka venelasi, võiks anda oma vaimse impulsi eesti ühiskonna ühendamiseks, et ühiste jõududega, “olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi” (Ef 4,3), ehitada ühist kodu usalduse, koostöö ja vendluse alusele. Kristuse kuulutamine Eestis on minu jaoks rahu kuulutamine, mis kogub ühtsesse vaimulikku ihusse inimesi, kes on laiali kistud inimlike nõrkuste ja patuste kirgede poolt. Üksnes Jumalalt siirastele hingedele kingitud rahu saab olla sotsiaalse stabiilsuse, õitsengu ja eesti ühiskonna integratsiooni garantiiks. Püüdes kaasa aidata Vaimselt terve ja tugeva ühiskonna loomiseks Eestis on vaja aidata Eesti elanikel leida tee rahulikuks eluks  ühes paljukeelelises peres. Sotsiaalsete ja vaimulike jõudude etniline polarisatsioon ähvardab lõhkuda eesti ühiskonna terviklikkust, seepärast on üks meie Kiriku hingekarjaste põhilisi ülesandeid ülesehitavas, ühendavas ja rahuloovas teenimises.
Arhimandriit Jelissei
Tallinna Neeva Aleksandri katedraali eestseisja
Tagasi
Esileheküljele