Rakvere Jumalaema Sündimise
õigeusu kirik
 
 
  Meie kirik
  Jumalateenistused
  Eesti kirikud
  Artiklid
  Raamatud
  Lingid
  Po-russki
  English
 
Fotoreportaazh kiriku 160. aastapäeva tähistamisest
Kiriku ajalugu
Kiriku esipreestrid
Kiriku praegune olukord
Annetused
 
 
Õigeusu kiriku ajalugu Rakveres
Rakvere o~igeusu kirikEsimesed viited õigeusu kiriku kohta Rakveres ulatuvad 1763.a., kui Keskholmi polgu välikiriku kohta. Sellest ajast alates on Rakvere linna ja selle ümbruskonna õigeusulisi elanikke vaimulikult hooldanud sõjaväe vaimulikud neist väeosadest, mis paiknesid Rakveres, aga nende puudumisel preestrid Tallinnast või Narvast. Ikonostaas
Ületamaks neid raskusi, tekkis vajadus organiseerida linnas õigeusu kogudus oma kiriku ja preestriga. 1838.a. kujuneb välja initsiatiivgrupp ning kaupmeeste perekondade Trelinite, Duškinite ja Ovsjannikovide püüdluste ja hoolega moodustatakse õigeusu kogudus. 1839.a. osteti imperaatori korraldusel riigikassa rahadega doktor Sickleri kahekorruseline maja, mis ehitati spetsiaalse komitee juhendamisel kirikuks. Komiteesse kuulusid: ülempreester Feodor Tigorski (Narva linna Issandamuutmise kirikust), preester Vassili Uzhinski (kellest sai esimene Rakvere linna õigeusu kiriku esipreester) ning linna kaupmehed.
Kiriku sisevaade Sellest ajast algas aktiivne koguduseelu. Kogudus ei piirdunud üksnes Rakvere linna ja selle ümbruskonnaga, vaid tema piiridesse ulatus kogu maakond. Kõige kaugemad koguduseliikmed käisid praegusest Jõhvist ning tolli- ja piirivalveteenistujad, kes elasid mere ääres linnast kuni 70 km kaugusel.
 Preestrid andsid usuõpetuse tunde linna koolides õigeusu usutunnistusega õpilastele. Aga 1872.a. avati kiriku juures koguduse kool, mis asus ühekorruselises puumajas kirikuaias. Kool töötas kuni 1919. aastani. Selles said alghariduse mitte ainult õigeusuliste lapsed, vaid ka luterlased, kusjuures viimaste hulk oli suurem. Õpilastest moodustati koor, mis laulis jumalateenistustel.
Rakveres töötas õpetajate seminar, millel olid samuti tihedad sidemed kiriku kogudusega.
Kirik on vastu võtnud mitmeid kõrgeid külalisi, kellede seas olid: Riia ja Miitavi piiskop Donat; vürst Sergi Šahhovskoi, Eestimaa kuberner; Imperaatorlikud Kõrgused suurvürst Vladimir Aleksandrovitš koos abikaasa suurvürstinna Maria Pavlovnaga.
Kiriku esipreestrid
Preester Vassili Uzhinski (28.07.1839 - 31.10.1857) Altari seinamaal (fresko) Jumalaema syndimine
Preester Stefan Rozhdestvenski (31.10.1857 - 1881 (+ 27.01.1883))
Ülempreester Viktor Bezhanitski (7.07.1881 - 1921 (+ 14.05.1924))
Ülempreester Johannes Tölp (20.01.1922 - 18.11.1926 (+ 9.09.1933))
Ülempreester Aleksander Tamm (5.12.1926 - 19.10.1933 (+ 17.12.1939))
Ülempreester Aleksander Leets (31.01.1934 - 1.07.1953 (+ 21.09.1961))
Ülempreester Vladimir Alumäe (26.12.1952 - 1972 (+ 3.09.1972))
Ülempreester Konstantin Kaus (4.11.1972 - ...)
Ülempreester Nikolai Nosenko (munkpreester Issidor) (20.03.1979 - 01.12.1987)
Preester Vladimir Andrejev (01.12.1987 - 15.06.1989)
Preester Gennadi Kruzhkov
Preester Stefan Filip (+ 1995)
Preester Andres Mere (1995 - 12.02.1999)
Preester Aleksandr Lebedev (12.02.1999 -
 
Oleme tänulikud mistahes andmete eest meie koguduse ja meie kirikus teeninud vaimulike kohta. Kirjutage: ettnat@infonet.ee 
Materjali kogunedes on kavas avaldada andmeid meie kiriku esipreestritest ja teistest vaimulikest.
 
Kiriku praegune olukord
 
160 aasta jooksul on meie kirik olnud mitte üksnes kohaks, kus Rakvere ning selle ümbruskonna õigeusklikud elanikud on palvetamas käinud, vaid ka linna tähtsaks kultuuri- ja seltsielu keskuseks, nagu ka vaatamisväärsuseks, mis on köitnud nii oma linna rahva kui ka kodu- ja välismaiste külaliste tähelepanu. 
Küll on aga katsumuste ja puuduse aeg jätnud oma jälje kiriku üldisele seisukorrale. Pühakojas pole kohta, mis ei vajaks remonti. Piltidel on vaid mõni näide meie kiriku halvast seisundist. 
 
Altar. Altarikõrgendik
Pöördume teie poole, meie lehekülje armsad külastajad, palvega aidata kaasa meie kiriku kadunud toreduse ennistamisele. Aidake meil taastada  pühakoda! Oleme rõõmsad mistahes abi üle ning palvetame alati oma heategijate eest.
Pühakoja sisemine sein
Annetused võib saata arvele: 
1120193919 Hansapank  
Rakvere Õigeusklike Daamide Komitee 
(märkega: annetus Rakvere Apostliku Õigeusu Kirikule) 

või postirahakaardiga aadressil:  
Rakvere Õigeusu Kirik,  
Tööstuse 1a, 44306 Rakvere

Altar. Sein ohvrilaua kõrval
 
Kiriku esipreestri Aleksandr Lebedevi e-mail:    e-mail:PriestAleksandr.Lebedev@mail.ee

  Tagasi
  Esileheküljele
Edasi