Ülemhingekarjase juubel
19. juunil toimus Neeva vaga õigeusulise suurvürsti Aleksandri Katedraalis pidulik jumalateenistus seoses Moskva patriarhaadi Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Eestseisja, Kõrgestipühitsetud peapiiskop KORNELIUSE 75-aasta juubelisünnipäevaga. Jumalikus Liturgias, mida juhtis valitseja Kornelius, osales 22 Eesti erinevatest kogudustest kohale saabunud preestrit. Tänupalveteenistuse lõppedes õnnitles kallist juubilari kogu vaimulikkonna ja Eesti õigeusklike nimel Neeva Aleksandri Katedraali esipreester, arhimandriit Jelissei. Oma kõnes tõstis ta esile sügavat kirikutruudust, mida Valitseja ilmutas nõukogude ateistliku re?iimi rasketel aastatel, ning samuti raskeid katsumusi Tallinna piiskopina teenimise ajal. Arhimandriit Jelissei luges ette ka pühima patriarhi Aleksius II-e tervituse Eesti Kiriku ülemhingekarjase juubeliks ning andis üle Radone?i vaga Sergi 2. järgu ordeni, millega Tema Pühadus autasustas valitsejat tema 75. juubelil kirikutöödes ilmutatud hoole eest. Neeva Aleksandri Katedraali vaimulikkonna, kirikunõukogu ja koguduseliikmete poolt kinkis esipreester peapiiskop Korneliusele mälestuseks panhagioni ja risti. Sügavalt liigutavad olid tervitussõnad, mida laususid juubilari aadressil paljud preestrid, ilmalikud, aga samuti lapsed. Peapiiskop Kornelius tänab südamest kõiki, kes teda juubeli puhul õnnitlesid ning soovib oma kogudusele Eestis õitsengut ja Jumala abi kõikides heades alustustes.

Tagasi
Esileheküljele